Обява за събиране на оферти във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 22.07.2016 - 17:00:42
Изходящ номер: РД-16-784/22.07.2016
Статус: Отворена

! В А Ж Н О !
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Е ПУСНАТА ОТНОВО НА 25.07.2016Г.!
ЗА АКТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НАТИСНЕТЕ Т У К
URL адрес: http://centralen.plovdiv.bg/profil-na-kupuvacha/rd-16-78825072016

"Демонтаж на участъци от нефункциониращата въздушна контактна мрежа (ВКМ) на тролейбусен транспорт - гр. Пловдив въз основа на четири броя заповеди, издадени от Кмета на Район "Централен" - Община Пловдив, съгласно чл. 195, ал.6 от ЗУТ с изготвяне на необходимите проектни части и частична реконструкция с укрепване на ВКМ в точките на прекъсване"

Документация