„Аварийни и спешни ремонти на пътни и тротоарни настилки на улици и елементи на градската инфраструктура, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 05.03.2020 - 11:26:40
Изходящ номер: РД-20-172/05.03.2020
Статус: Отворена

Обява за събиране на оферти във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Документация

Публикации