Доставка и монтаж на климатични системи и хладилници в здравните кабинети на детските градини, училища и социални институции, разположени на територията на Район „Централен” и доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на адм. на Район "Централен"

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 23.11.2017 - 16:42:50
Изходящ номер: РД-17-1786/23.11.2017
Статус: Отворена