"Благоустрояване на част от кв. 24-нов, УПИ I - жил.стр. по плана на Втора Градска част, гр. ПЛовдив - бул. "6-ти Септември" - ул. "Чаталджа" - ул. "Ген. Данаил Николаев" с обособяване на зона за реконструкция и две зони за паркиране на 74 автомобила"

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 12.08.2016 - 12:44:37
Изходящ номер: РД-16-845/12.08.2016
Статус: Отворена