„Извършване доставка на консервирани и преработени плодове и зеленчуци, захарни изделия за нуждите на детските заведения на територията на Район „Централен” – Община Пловдив: детски градини, детски ясли и детски кухни”

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 16.02.2017 - 14:00:56
Изходящ номер: РД-17-217/16.02.2017
Статус: Отворена