„Поддръжка и ремонт на уличната мрежа и други дейности свързани с инфраструктурата на Район „Централен” – Община Пловдив” в обособени позиции:

Вид процедура: Публично състезание
Публикувано на: 09.05.2018 - 10:00:18
Изходящ номер: 9100-618/09.05.2018
АОП номер: 01304-2018-0002
Статус: Отворена


1. „Поддържане и ремонт на паважни и тротоарни настилки на улици, вътрешноблокови пространства, благоустрояване на терени за открити паркинги, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”;

2. „Текущ ремонт на асфалтови настилки на улици, вътрешноблокови пространства, благоустрояване на терени за открити паркинги, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”;

3. „Изграждане на улично осветление, тръбна канална мрежа и видео наблюдение на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”

Документация

Публикации