ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА“ДЕТМАГ СНЕЖАНКА“ В ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЪРВИ ЕТАП: ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО

Вид процедура: Публично състезание
Публикувано на: 02.05.2018 - 11:55:14
Изходящ номер: 9100-617/02.05.2018
Статус: Отворена

Документация

Публикации