„Поддръжка и ремонт на уличната мрежа и други дейности свързани с инфраструктурата на Район „Централен” – Община Пловдив” в четири обособени позиции:

Вид процедура: Открита процедура
Публикувано на: 03.02.2016 - 11:37:12
Изходящ номер: 9100-480/03.02.2016г.
АОП номер: 01304-2016-0001
Статус: Отворена

1. „Поддържане и ремонт на паважни и тротоарни настилки на улици, вътрешноблокови пространства, благоустрояване на терени за открити паркинги, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”;
2. „Текущ ремонт на асфалтови настилки на улици, вътрешноблокови пространства, благоустрояване на терени за открити паркинги, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”;
3. „Спешни и неотложни аварийни ремонти на пътни и тротоарни настилки на улици, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”;
4. „Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на улици и вътрешноблокови пространства при благоустрояване на терени за открити паркинги, находящи на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”.

Документация

Публикации