„Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани и извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на Район „Централен“, Община Пловдив”, по обособени позиции, както следва:

Вид процедура: Открита процедура
Публикувано на: 15.10.2015 - 10:22:07
Изходящ номер: 9100-462/15.10.2015
АОП номер: 01304-2015-0001
Статус: Отворена

Обособена позиция №1 - Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Централен” - Община Пловдив с местонахождение: северно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»;
Обособена позиция №2 - Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Централен “, Община Пловдив с местонахождение: южно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»;
Обособена позиция №3 - Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив с местонахождение: северно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»;
Обособена позиция №4 - Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив с местонахождение: южно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе».

Документация

Публикации