Доставка и монтаж на компютърна техника и периферни устройства за оборудване на работните места в здравните кабинети на общинските детски градини и училища, професионалните гимназии и социалните институции, разположени на територията на Район “Централен”

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 03.09.2015 - 14:21:11
Изходящ номер: 9100-456/03.09.2015 г.
АОП номер: 9045579
Статус: Отворена

Пълно заглавие: „Доставка и монтаж на компютърна техника и периферни устройства за оборудване на работните места в здравните кабинети на общинските детски градини и училища, професионалните гимназии и социалните институции, разположени на територията на Район “Централен” – Община Пловдив, на секретар на МКБППМН, на офис Военен отчет на Район „Централен” и на инспекторите за работа с деца от ІV РУП - Пловдив”

Документация

Публикации