Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане на 4 броя детски площадки за игра на открито за деца на възраст от 0 до 12 г.

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 03.08.2015 - 12:06:11
Изходящ номер: 9100-451/03.08.2015 г
АОП номер: 9044483
Статус: Отворена

Пълно наименование:

Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане на 4 броя детски площадки за игра на открито за деца на възраст от 0 до 12 г. на територията на Община Пловдив, Район "Централен", включително  сертифициране и въвеждане в експлоатация

Документация

Публикации

  1. Важно: Свалете и техническите приложения, като кликнете ТУК.