Обява за събиране на оферти във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 13.03.2018 - 17:18:32
Изходящ номер: РД-18-236/13.03.2018
Статус: Отворена

“Благоустрояване и изграждане на паркинг в УПИ III - жил. и общ. застрояване, кв. 359, по плана на Трета гр. част, с административен адрес: ул. "Родопи" и ул. "Антон Тайнер", гр. Пловдив” и “План-схема за частично благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране в УПИ II-общ. застрояване, подз. гаражи, паркинг и жил. строителство от кв. 439 по плана на Първа гр. част - ул. "Мортагон" и бул. "Шести Септември"

Документация

Публикации