„Извършване доставка на консервирани и преработени плодове и зеленчуци, захарни изделия за нуждите на детските заведения на територията на Район „Централен” – Община Пловдив: детски градини, детски ясли и детски кухни”

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 14.02.2017 - 11:07:21
Изходящ номер: РД-17-211/14.02.2017
Статус: Отворена