Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Централен“ - Община Пловдив”, по обособени позиции, както следва:

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 04.11.2016 - 10:00:06
Изходящ номер: 9100-527/04.11.2016
Статус: Отворена

Обособена позиция №1 - Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Централен” - Община Пловдив с местонахождение: северно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»;
Обособена позиция №2 - Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Централен “ - Община Пловдив с местонахождение: южно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»

Документация

Публикации