Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване в 40 здравни кабинети на общинските детски градини и училища, професионалните гимназии и социалните институции, разположени на територията на Район “Централен” - Община Пловдив

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 16.06.2015 - 13:56:45
Изходящ номер: 9100-445/16.06.2015 г.
АОП номер: 9042855
Статус: Отворена

Документация

Публикации