„Авторски надзор и изготвяне на екзекутивна документация на обект „Реконструкция на Дондукова градина в УПИ I-градина, кв. 39-нов, 176-стар по плана на Централна градска част – гр. Пловдив”

Вид процедура: Публична покана
Публикувано на: 09.12.2016 - 15:27:25
Изходящ номер: 7000-15388/09.12.2016
Статус: Отворена